Veebikoolitus "Kuidas kasvatada iseseisvat ja vastutustundlikku last"

25

Kui tahad, et sinu lapsed oleksid iseseisvad, algatusvõimelised ja vastutustundlikud, tule kuulama veebikoolitust "Kuidas kasvatada iseseisvat ja vastutustundlikku last". Koolitusel räägime, kuidas anda lastele võimalused neid omadusi ilmutada, iseseisvalt tegutseda ja oma asjade eest vastutada. Eeldused selleks loome juba lapsepõlves ja see on lapse tulevikuks suur kingitus. Loeng sobib nii väikelaste kui suuremate laste vanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele.
Mida tähendab iseseisvus ja vastutustunne? See tähendab, et laps õpib:
* iseseisvalt mõtlema;
* iseseisvalt otsuseid vastu võtma;
* iseseisvalt oma vajadusi täitma;
* iseseisvalt plaani pidama ja tegutsema;
* iseseisvalt oma tegudele hinnangut andma ja vastutama;
* julgust olla tema ise.
Suures hoolitsemise tuhinas võime laste eest teha asju, milleks nad on ise võimelised ja mille tegemisega kärbime nende endi tegutsemisvõimet, oskusi ja vastutustunnet. Vaatleme, kuidas luua lapse iseseisvuse ja vastutustunde arenemiseks vajalikke tingimusi

Muud kursused