14. oktoober 2021

Psühholoogilise nõustamise selgitused. Kuidas toimub nõustamine?

Nõustamispsühholoogia tutvustus

Nõustamispsühholoogia on inimese sisemaailma või inimeste vaheliste suhete murekohtade analüüsimine, tuum-põhjuste tuvastamine ning seejärel koos nõustajaga sobivate lahenduste ja võimaluste igapäeva ellu toomine. Me läbime elu toetudes oma kogemustele ning tihti teiste soovitustele, teadmata, kas ja kui adekvaatsed need näpunäited meie jaoks on. Kui elus tuleb ette hetki, mil päris täpselt ei saa enam aru, mis toimub ning omal käel jääb vastustest väheseks, siis on parim aeg otsida abi professionaalsest psühholoogilisest nõustamisest.

Pole olemas õiget ega valet põhjust või aega, mil pöörduda nõustaja poole. Kui tunned, et oled tupikus ja enam omal käel edasi ei saa, siis on see esimeseks märguandeks, et võtta ühendust nõustajaga. Esimeseks sammuks on telefonikõne, kus täpsemalt välja selgitada, mis on edasised sammud, et alustada tervenemist tugevama ja õnnelikuma MINA suunas. Nõustamise võimalusi on erinevaid ja kohandatud iga inimese vajaduste ja võimaluste järgi. Valida on võimalik telefoni teel psühholoogilist nõustamist või hoopis psühholoogiline nõustamine onlines. Paljud nõustajad pakuvad ka tasuta psühholoogilisi nõustamisi.

Esimesel kohtumisel nõustajaga selgitatakse kõigepealt välja, mis on nõustamise eesmärk, kui kaua plaanitakse nõustamist ja kohtumisi jätkata ning milliseid oskuseid/tööriistu vajab klient selleks, et oma probleemide ja muredega õppida omal käel positiivsel teel toime tulema.

Nõustamise eesmärgiks on tõsta inimese üleüldist õnne-ja heaolu tunnet, lahendada elus ja suhetes toimuvaid konflikte ning probleeme ja tõsta kliendi iseseisvust ja enesekindlust. 

Nõustamispsühholoogia jaguneb:

 • Individuaalne nõustamine
 • Paariteraapia
 • Pereteraapia

Mis on individuaalne psühholoogiline nõustamine?

Individuaalnõustamine toimub kliendi ja psühholoogilise nõustaja vahel. Kõik seansis jagatu on konfidentsiaalne ning ei ole mõeldud jagamiseks kolmandatele isikutele. Kuna oleme kõik indiviididena väga erinevad, siis oleme ka mõjutatult erinevalt elu kogemustest. Siin on mõned põhjuste näited, millal võiks nõustaja poole pöörduda:  

 • Depressioon
 • Ärevus, hirmud
 • Madal enesehinnang
 • Rahulolematus
 • Psüühilised probleemid
 • Somaatilised probleemid
 • Enesetapumõtted
 • Vägivald
 • Traumaatilised kogemused
 • Lein
 • Üksindus
 • Probleemid suhetes

Individuaalnõustamine aitab jõuda probleemide võimalike põhjuste ning selleni, kuidas teha endas muutusi, mõista paremini iseend ja oma suhteid ning tõsta elukvaliteeti. Individuaalse vastuvõtu käigus leiad tuge ning võimaluse end varustada oskustega, mis aitavad paremini toime tulla elu ootamatuste ning pingelisemate olukordadega.

Mis on suhtenõustamine paaridele?

Paarinõustamine aitab välja selgitada suhtes esinevate probleemide tuumad ning leida viisid, kuidas koos suhe lähedasemaks ning tervislikumaks muuta. Paarisuhteid mõjutavaid nüansse on palju- harjumused, õpitud reaktsioonid, lapsepõlv ja ka oma kaaslasega kogetu. Nõustaja suunamisel töötatakse koos, et mõista iseenda ja ka oma partneri vajadusi sügavamal tasemel. Eesmärk aidata luua parem kontakt, lähedasem suhe, rahulolu ja tasakaal suhtes.

​​Näited probleemidest:

 • Suhteprobleemid
 • Suhtlemisraskused
 • Konfliktid, suured pinged suhtes
 • Vaimne või füüsiline vägivald
 • Rahulolematus 
 • Seksuaalsed probleemid
 • Läheduse puudus
 • Armukadedus
 • Kõrvalsuhted
 • Suhte tüdimus
 • Arengukriisid

Koos paarinõustajaga leitakse parimad vahendid ning viisid, mis annavad võimaluse tervema ning tugevama suhte ehitamiseks.

Mis on perenõustamine?

Perenõustamine aitab peresiseste suhete toime tulemisega ning omavahelise dünaamika mõistmisega. Peremudelis on igal inimesel omad ootused, soovid ja reaktsioonid lisaks mitmele erinevale isiksuse tüübile. Seda kõike arvesse võttes on kerge juhtuma, et tekivad arusaamatused, lahku kasvamise ja arengu kriisid. Perenõustaja aitab need lahti mõtestada ning suunab liikumaks koos lahenduste suunas.

Näited probleemidest:

 • Konfliktid perekonnas
 • Psüühilised probleemid
 • Laste ja teismeliste käitumisprobleemid, õpiraskused, depressioon, ärevus, ennastvigastav käitumine
 • Vanemlikud oskused
 • Traumaatilised kogemused, surm, kaotus, lein
 • Lahutus, lahkuminek
 • Kärgpere probleemid
 • Perekonna arengukriisid - laste sünd, muutused jne.

Eesmärgiks on parandada kogu perekonna toimimist ning suurendada lähedust ja pereliikmete rahulolu läbi efektiivsete probleemilahendus oskuste ja viisidega.

Meie nõustamise võimalused - kohtumine, videokõne, telefon

Psühholoogilise nõustaja poole pöördumiseks on mitmeid erinevaid põhjuseid ning mitte ükski mure pole liiga väike või suur. Kui tunned, et vajad suunamist, kellegagi rääkimist või paremaid viise, kuidas elu väljakutsetega toime tulla, siis oled esimese olulise sammu juba teinud tervema ning õnnelikuma ‘’mina’’ suunas.

Paljud nõustajad pakuvad psühholoogilist nõustamist telefoni või videokõne teel, kui see on mugavam ning sobivam variant. Samuti on võimalik ka online psühholoogiline nõustamine.

Nõustaja ei otsusta ega tee kliendi eest ise miskit vaid annab professionaalset nõu. Tihti juhtub, et mure korral keskendutakse vaid sellele, mis on valesti ning ei olda võimelised nägema lahendusi. Siin tulebki appi rääkimine nõustajaga, kes kuulab, suunab ja aitab ületada need raskused. Vaimne tervis mõjutab seda, kuidas me näeme ja kogeme iseend, teisi ning meid ümbritsevat keskkonda. Sinu kätes on võimalus anda endale täisväärtuslikum elu. 

Loe lisaks