14. oktoober 2021

Psühholoogi, paariteraapia ja pereteraapia tutvustus

Vaimne tervis on kombinatsioon sellest, kuidas me mõtleme, tunneme ning end ühiskonnaga seostame. Kokkuvõtvalt see, kuidas üleüldiselt eluga toime tuleme. Suurt rolli mängib selle juures, kas ja kui hästi võtame vastu olukordi, mis toovad esile negatiivseid emotsioone ning reaktsioone. Vaimse tervise arengut ja heaolu mõjutavad meie igapäeva tegevused ja keskkond. Oluline on tunda end turvaliselt ka kodust väljaspool. Kuidas on mõjutatud meie vaimne tervis tööl? Kas meie vaimne tervis koolis on toetatud? Just nagu füüsiline tervis vajab meie tähelepanu, samuti on väga oluline kindlustada, et ka meie vaimse tervise eest on hoolt kantud. See mõjutab seda, kuidas me näeme ja kogeme iseend, teisi ning meid ümbritsevat maailma. Võti parema vaimse tervise juurde on aktiivne tegelemine sellega, mis tekitab meie elus lisa pingeid ja stressi. Otsides vaimse tervise abi, kindlustame, et meil on olemas vajalikud oskused ja tugi nendeks hetkedeks. 

Individuaalne nõustamine

Meie vaimset tervist mõjutavad paljud erinevad kogemused ja ootamatused meie igapäevaelus. Tugeva ning hea vaimse tervise korral oleme võimelised elu ootamatustega toime tulema omal käel. Kuid tihti juhtub, et vajame välist abi, et protsessida, mõista ning leida tuum-põhjus sisemaailmas toimuvale segadusele. Sellisel juhul aitab väga hästi individuaalne nõustamine psühholoogi juures.

Millal võiks otsida abi psühholoogilt?

Näited probleemidest:

 • Depressioon
 • Ärevus, hirmud
 • Madal enesehinnang
 • Rahulolematus
 • Psüühilised probleemid
 • Somaatilised probleemid
 • Enesetapumõtted
 • Vägivald
 • Traumaatilised kogemused
 • Lein
 • Üksindus
 • Probleemid suhetes

Psühholoogi vastuvõtu eesmärgiks on teadvustada kliendi sisemaailma ja ka teda ümbritsevaid suhteid, et paraneks toimetulek ja kasvaks rahulolu. Psühholoogi vastuvõtu eesmärgiks on jõuda probleemide võimalike põhjusteni ning selleni, kuidas teha endas muutusi, mõista paremini iseend ja oma suhteid ning tõsta elukvaliteeti. Kindlasti tuleb silmas pidada, et professionaal, kelle poole psühholoogilise abi saamiseks pöördutakse, oleks vastavalt koolitatud ning valmis just päevakorras olevate teemadega töötama. Selle jaoks on tähtis olla aus ja anda psühholoogile teada oma eripäradest. Kas abi vaja täiskasvanud või otsitakse psühholoogi noortele? Kas murede hulka kuuluvad üldistunud ärevushäired, sotsiaalfoobia või mõni muu trauma, mis mõjutab vaimset tervist?

Parim viis teada saada, kas koostöö psühholoogiga sobib, on kokku leppida esimene nõustamine. Individuaalse vastuvõtu käigus leituge ning võimaluse end varustada oskustega, mis aitavad paremini toime tulla elu ootamatuste ning pingelistemate olukordadega. Eesti psühholoogid pakuvad ka online psühholoogi teenuseid, selleks, et iga inimesed vajadused oleks rahuldatud ning klient tunneks end kindlalt ja mugavalt.. 

Paariteraapia

Tervislikud ja õnnelikud suhted ei ole juhuslikud, need vajavad teineteisest hoolivaid inimesi ning pühendunud aega. Meie suhteid mõjutavad harjumused, lapsepõlv ja ka koos kogetu. Paariteraapia aitab välja selgitada probleemi tuumad ning leida viisid, kuidas koos suhe lähedasemaks ning tervislikumaks muuta. Esimene samm tervema suhte poole on otsus mitte alla anda. Terapeudi suunamisel töötatakse koos, et mõista iseenda ja ka oma partneri vajadusi sügavamal tasemel. Eesmärgiks on aidata luua parem kontakt, lähedasem suhe, rahulolu ja tasakaal suhtes.

Näited probleemidest suhtes:

 • Suhteprobleemid
 • Suhtlemisraskused
 • Konfliktid, suured pinged suhtes
 • Vaimne või füüsiline vägivald
 • Rahulolematus 
 • Seksuaalsed probleemid
 • Läheduse puudus
 • Armukadedus
 • Kõrvalsuhted
 • Suhte tüdimus
 • Arengukriisid

Kui partner pole valmis teraapiasse tulema, võib ka üksi pöörduda, et saada selgust oma tunnetest, vajadustest ja suhtemustritest ning mõista oma osa paarisuhtes ja teha muutusi. Koos paariterapeudiga leitakse parimad vahendid ning viisid, mis annavad võimaluse tervema ning tugevama suhte ehitamiseks. 

Pereteraapia

Pereteraapia aitab peresiseste suhete toime tulemisega ning omavahelise dünaamika mõistmisega. Peremudelis on igal inimesel omad ootused, soovid ja reaktsioonid lisaks mitmele erinevale isiksusele. Seda kõike arvesse võttes on kerge juhtuma, et tekivad arusaamatused, lahku kasvamised ja arengu kriisid. Pereterapeut aitab need lahti mõtestada ning suunab liikumaks koos lahenduste poole. Pereteraapias soovitatakse kaasata kõik liikmed, kuid kindlasti mõjutab ka see tervet perekonda positiivselt, kui vaid osad või ainult üks pereliige saab pereteraapias osaleda. Eesmärgiks on parandada kogu perekonna toimimist koos ning suurendada lähedust ja pereliikmete rahulolu läbi efektiivsete probleemilahendus oskuste ja viisidega.

Näited probleemidest perekonnas:

 • Konfliktid perekonnas
 • Psüühilised probleemid
 • Laste ja teismeliste käitumisprobleemid, õpiraskused, depressioon, ärevus, ennastvigastav käitumine
 • Vanemlikud oskused
 • Traumaatilised kogemused, surm, kaotus, lein
 • Lahutus, lahkuminek
 • Kärgpere probleemid
 • Perekonna arengukriisid - laste sünd, muutused jne.

Kokkuvõte

Nõustamine ka lahutavatele või lahku läinud paaridele, et parandada omavahelist suhtlust ja probleemilahendusoskust, seades esikohale laste vajadused. Teraapia ei ole üles ehitatud selliselt, et üks viis sobib kõigile. See on individuaalne lähenemine vastavalt kliendi olukorrale ja vajadustele. Rohkem lisainfot pereteraapia ja- terapeutide kohta leiad Eesti Pereteraapia Ühingu leheküljelt.

Vastuvõtule registreerimiseks võta meiega ühendust.

Loe lisaks