Our Blog

Middletons boisterous our way understood law. Among state cease how and sight since shall. Material did pleasure breeding our humanity she contempt had. So ye really mutual no cousin piqued summer result.
14. oktoober 2021
Psühholoogi, paariteraapia ja pereteraapia tutvustus

Vaimne tervis on kombinatsioon sellest, kuidas me mõtleme, tunneme ning end ühiskonnaga seostame. Kokkuvõtvalt see, kuidas üleüldiselt eluga toime tuleme. Suurt rolli mängib selle juures, kas ja kui hästi võtame vastu olukordi, mis toovad esile negatiivseid emotsioone ning reaktsioone. Vaimse tervise arengut ja heaolu mõjutavad meie igapäeva tegevused ja keskkond. Oluline on tunda end turvaliselt […]

Read More
14. oktoober 2021
Psühhoterapeut ja psühholoog Tallinnas

Psühholoogid Tallinnas - tutvustus Nõustamispsühholoogia on inimese sisemaailma või inimeste vaheliste suhete, murekohtade analüüsimine, tuum-põhjuste tuvastamine ning seejärel koos terapeudiga sobivate lahenduste ja võimaluste praktikasse toomine. Me läbime elu toetudes oma kogemustele ning tihti teiste soovitustele, teadmata, kas ja kui adekvaatsed on need näpunäited tollel hetkel. Kui elus tuleb ette hetki, mil päris täpselt ei […]

Read More
14. oktoober 2021
Mis on psühhoteraapia?

Psühhoteraapia tutvustus Psühhoteraapia on üldine termin tegelemaks ja tervendamaks erinevate vaimse tervisega seotud probleemidega rääkides psühholoogi, psühhiaatri või mõne muu vaimse tervise spetsialistiga. Psühhoteraapiasse pöördutakse muredega, millele lahenduste leidmisega ollakse ummikus. Koos psühhoterapeudiga süvenetakse kliendi probleemidesse ning leitakse tehnikad ja viisid, mis aitavad lõpptulemusena kliendil iseseisvalt end aidata. Samaaegselt tervendades traumasid, hirme ja ärevusi. Psühhoteraapia […]

Read More
14. oktoober 2021
Psühholoogilise nõustamise selgitused. Kuidas toimub nõustamine?

Nõustamispsühholoogia tutvustus Nõustamispsühholoogia on inimese sisemaailma või inimeste vaheliste suhete murekohtade analüüsimine, tuum-põhjuste tuvastamine ning seejärel koos nõustajaga sobivate lahenduste ja võimaluste igapäeva ellu toomine. Me läbime elu toetudes oma kogemustele ning tihti teiste soovitustele, teadmata, kas ja kui adekvaatsed need näpunäited meie jaoks on. Kui elus tuleb ette hetki, mil päris täpselt ei saa […]

Read More