Loengud

Veebikoolitus „Kuidas mõista tänapäeva lapse käitumist“

Kuidas suhelda lapsega igapäevastes kodustes olukordades, et hoida ära „probleemset käitumist“ ja säilitada temaga usaldav suhe enne keerulist teismeliseiga ning kuidas jääda ise lapsega suheldes rahulikuks ja kasvatada temast iseseisev ning vastutustundlik täiskasvanu. Head, turvalised ja hästi toimivad suhted eri põlvkondade vahel on tervendava jõuga.

25
Lisa ostukorvi

Veebikoolitus "Väikelapse arengu toetamine ja väljakutsed 1-5 aastaste laste kasvatamisel"

Kui tahad teada, kuidas hakkama saada väljakutsetega, mida 1-5 aastased lapsed igapäevaelus pakuvad, siis ootan teid veebikoolitusele „Väikelapse arengu toetamine ja väljakutsed 1-5 aastaste laste kasvatamisel“.

Koolitusel räägime:
-kuidas reageerida jonnile ja vihahoogudele
-kui laps lööb
-kui laps ei kuula
-laps teab reegleid, aga eirab neid
-kui laps ei taha magama minna
-kuidas last riidesse saada
-kui laps ei söö, vaid mängib toiduga
-kui keelan, siis ikka teeb

25
Lisa ostukorvi

Veebikoolitus "Kuidas kasvatada iseseisvat ja vastutustundlikku last"

Kui tahad, et sinu lapsed oleksid iseseisvad, algatusvõimelised ja vastutustundlikud, tule kuulama veebikoolitust "Kuidas kasvatada iseseisvat ja vastutustundlikku last". Koolitusel räägime, kuidas anda lastele võimalused neid omadusi ilmutada, iseseisvalt tegutseda ja oma asjade eest vastutada. Eeldused selleks loome juba lapsepõlves ja see on lapse tulevikuks suur kingitus. Loeng sobib nii väikelaste kui suuremate laste vanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele.
Mida tähendab iseseisvus ja vastutustunne? See tähendab, et laps õpib:
* iseseisvalt mõtlema;
* iseseisvalt otsuseid vastu võtma;
* iseseisvalt oma vajadusi täitma;
* iseseisvalt plaani pidama ja tegutsema;
* iseseisvalt oma tegudele hinnangut andma ja vastutama;
* julgust olla tema ise.
Suures hoolitsemise tuhinas võime laste eest teha asju, milleks nad on ise võimelised ja mille tegemisega kärbime nende endi tegutsemisvõimet, oskusi ja vastutustunnet. Vaatleme, kuidas luua lapse iseseisvuse ja vastutustunde arenemiseks vajalikke tingimusi

25
Lisa ostukorvi